Organization E-mail Chariperson Tel / Fax Home
Total 15      
Jeonbuk Women's Group Association jbcwomen@hanmail.net Jung-ja Kim O)063-231-9675
F)063-231-9676
Gyeonggi-do Women's Group Association kwga85@hanmail.net Geum-Ja Lee O)031-222-5857
F)031-222-5857
Women's Organizations in Daejeon Korea eo1610@hanmail.net Mi-hyeon Lee O)042-532-1610
F)042-534-1617
Gang Won Provincial Council of Women gwpcw@hanmail.net Myung-ok Han O)033-262-1306
F)033-262-1308
Chungcheongbuk-do Council of Women cbkiip@hanmail.net , chwomen@hanmail.net Gi-ye Nam O)043-255-7222
F)043-252-0923
Jeju special self-governing province women's group Association ksm6280@hanmail.net Yeon-sook Koh O)064-744-4739
F)064-744-4739
 
Busan National Council of Women pwoc@chol.com Myeong-hui Choi O)051-257-0057
F)051-257-0058
Ulsan National Council of Women uswoman0052@hanmail.net Deok-chul Song O)052-261-0052
F)052-261-0052
 
Chungcheongnam-do Council of Women myh325@hanmail.net Joung-suk Han O)042-255-0183
F)042-252-5655
 
Jeollanamdo Council of Women wmjgreen@hanmail.net Yang-hee Kim O)061-282-2618
F)061-282-2619
Gwangju Council of Women cow9401@hanmail.net Jin-su Moon O)062-363-9401
F)062-363-9403
Gyeongsangnam-do Council of Women knwomen@daum.net oe-suk Ju O)055-262-5221
F)055-262-5221
Gyeongsangbuk-do Council of Women 8030ljh@hanmail.net Jung-sook No O)053-959-0860
F)053-950-2529
Daegu Metropolitan City Council of Women tcow@tcow.or.kr, tcow33@hanmail.net, bbo1975@nate.com Oe-seon Song O)053-742-2640
F)053-742-2642
Sejongsi National Council of Women sjs104@hanmail.ne Jung-sook Sung O)070-8807-6708
F)044-865-6708